Dịch vụ
Chiến lược
Thiết kế
Lĩnh vực
Công Nghệ & Viễn Thông
Kỹ thuật & Xây dựng
Địa điểm
Singapore
Dịch vụ
Chiến lược ,
Thiết kế
Lĩnh vực
Công Nghệ & Viễn Thông ,
Kỹ thuật & Xây dựng
Địa điểm
Singapore

ST Engineering cần một nền tảng tiếp thị thương hiệu cho các giải pháp thành phố thông minh. Sedgwick Richardson đã tham gia đánh giá, tư vấn, đặt tên và tạo ra một nhận diện, nội dung và tài liệu thương hiệu phục vụ cho buổi ra mắt tại World Citites Summit diễn ra ở Singapore.

Cơ hội & Thách thức

1
1

Smart City hay thành phố thông minh là một cái tên dùng để phân khúc. Làm thế nào để tạo ra một cái tên có thể dễ dàng nhận biết và đăng ký bản quyền thương hiệu được?

2
2

Có khả năng nào để truyền đạt sự hiện diện mang tính toàn cầu và khả năng thực hiện giải pháp trên một phạm vi lớn?

Hành trình của chúng tôi bắt đầu từ việc đánh giá các nội dung tiếp thị đang được sử dụng trong tập đoàn ST Engineering trong các mảng kinh doanh. Đồng thời, chúng tôi cũng bắt đầu phác thảo định vị và tính cách thương hiệu để mở đường cho việc đặt tên thương hiệu và hướng dẫn cách mô phỏng thương hiệu.

Định vị thương hiệu

Đề xuất định vị thương hiệu thể hiện sự nhất quán với lời mô tả thương hiệu ST Engineering:

Gii pháp tích hp ca chúng tôi cho chính ph, cơ quan quc phòng, khách hàng an ninh ni đa và khách hàng thương mi, giúp h xây dng và đm bo s kết ni vi thế gii bên ngoài cho quc gia, thành ph và cng đng.

Tính cách thương hiệu

Chúng tôi thiết kế tính cách thương hiệu từ các thành tố thông điệp sẵn có trong tài liệu marketing hiện tại, tổng hợp các yếu tố này vào tám mảng và bổ sung thêm một chuỗi các động từ mạnh mẽ.

Đặt tên thương hiệu

Thông qua bài tập lớn để đặt tên thương hiệu, chúng tôi đã đút kết ra một cụm từ mới giúp phản ánh trí tuệ, kinh nghiệm và năng lực của tổ chức và đồng thời CNTT và kỹ thuật được củng cố vào đề xuất thương hiệu: CitySense.

Nhận diện thương hiệu

Một nhận diện thương hiệu được thiết kế với sự liên kết về mặt hình ảnh với thương hiệu ST Engineering thông qua kiểu chữ và màu sắc.

Nội dung thương hiệu

Chúng tôi tạo ra một đồ hoạ không gian để mô phỏng thành phố dưới dạng 3D và phủ lên ba khu vực: Smart Environment, Smart Technology và Smart Mobility.

Ứng dụng & Hướng dẫn thương hiệu

Một bộ ứng dụng tiếp thị được phát triển cho buổi ra mắt thương hiệu tại World Cities Summit 2018.

Đóng
SR có thể giúp gì cho bạn?