Dịch vụ
Chiến lược
Trải nghiệm
Lĩnh vực
Cung Ứng & Vận Tải
Địa điểm
Hồng Kông
Dịch vụ
Chiến lược ,
Trải nghiệm
Lĩnh vực
Cung Ứng & Vận Tải
Địa điểm
Hồng Kông

Chiến lược, hệ thống và trang web mới

Cứ mỗi ba năm, Li & Fung lại xem xét toàn bộ quá trình kinh doanh để làm mới kế hoạch chiến lược.

Để báo hiệu sự thay đổi từ thông điệp “Chúng tôi là Li & Fung” sang “Chuỗi cung ứng của tương lai”, Sedgwick Richardson đã được yêu cầu thiết kế lại và ra mắt một trang web công ty mới với thời gian thực hiện được yêu cầu là bốn tháng, tốc độ là điều cốt yếu.

Kiểm tra phương diện kỹ thuật số

Chúng tôi bắt đầu với việc kiểm tra trang web hiện tại và kết luận rằng trang web không chỉ cần cập nhật mà còn phải xem xét lại toàn bộ hệ thống thiết kế kỹ thuật số để phản ánh đúng định hướng và phong cách kinh doanh mới.

Cơ hội & Thách thức

1
1

Thể hiện bước chuyển mình

Làm thế nào để chúng ta giao tiếp hiệu quả nhất với người dùng mới và người dùng hiện tại, sự thay đổi trong kinh doanh Li & Fung, sao cho dễ hiểu?

2
2

Hình ảnh hoá khái niệm

Làm thế nào để thể hiện khái niệm về Tạo ra Chuỗi cung ứng của Tương lai trong thông minh một cách hấp dẫn, như vậy mà trải nghiệm người dùng là đáng nhớ?

Trang web mới

Một trang web mới năng động với thiết kế khác biệt, cấu trúc nội dung rõ ràng, điều hướng hiệu quả và hệ thống UI và UX được tân trang để hỗ trợ định hướng tương lai của Li & Fung.

Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu mới

Lấy kết quả từ việc kiểm tra kỹ thuật số trước đó của chúng tôi, chúng tôi đã lên kế hoạch tạo ra một hệ thống hình ảnh mới thống nhất & gắn kết hơn để thể hiện các chủ đề chính trong chiến lược kinh doanh mới – Tốc độ, Đổi mới và Số hóa.

Hướng đến các thiết bị di động

Với hệ thống hình ảnh mới được áp dụng, chúng tôi có thể áp dụng nhất quán các phong cách thiết kế trên các thiết bị khác nhau, cho phép trang web đáp ứng đầy đủ cho tất cả các kích thước màn hình.

Phong cách hiệu ứng

Với tư cách là “Chuỗi cung ứng của Tương lai” Li & Fung hoạt động liên kết hiệu quả các bên liên quan khác nhau dọc theo chuỗi cung ứng. Xuyên suốt trang web, chúng tôi đã sử dụng các hình ảnh động lặp để truyền đạt ý tưởng này về sự kết nối giữa các bên.

Infographic đầy tính hiệu quả

Giáo dục người dùng mới và hiện tại là khía cạnh quan trọng để truyền đạt sự thay đổi. Chúng tôi phát hiện ra rằng bộ infographic hiện tại có chỗ để cải tiến và có thể rõ ràng và nhiều thông tin hơn.

Do đó, các kiểu đồ họa thông tin mới rất rõ ràng & súc tích, trong khi truyền đạt thông tin có tác động hơn trong nháy mắt.

Kết luận

Trang web mới thể hiện chính xác chiến lược mới; tầm nhìn cho Li & Fung, cũng như hệ thống thiết kế kỹ thuật số mạnh mẽ, linh hoạt để sử dụng trong các tài liệu tiếp thị & ứng dụng kỹ thuật số trong tương lai.

Chúng tôi tiếp tục được hỗ trợ, thử thách và làm giàu kinh nghiệm từ việc hợp tác với Sedgwick Richardson. Từ việc làm mới trang web của chúng tôi, đến các báo cáo hàng năm và kể chuyện trên phương tiện kỹ thuật số, cách tiếp cận của họ luôn mang tính chiến lược và hợp tác. Họ là một phần tuyệt vời của đội ngũ của chúng tôi.

Anna Tehan
Giám đốc Phòng Truyền thông Tập đoàn | Li & Fung
Đóng
SR có thể giúp gì cho bạn?