Dịch vụ
Thương hiệu nhà đầu tư
Lĩnh vực
Bất Động Sản
Địa điểm
Hồng Kông
Dịch vụ
Thương hiệu nhà đầu tư
Lĩnh vực
Bất Động Sản
Địa điểm
Hồng Kông

Điều thiết yếu đối với báo cáo tích hợp là khái niệm tạo ra giá trị bền vững.

Chúng tôi đã thực hiện tiếp cận tư vấn với Link REIT và yêu cầu được đưa ra là phát triển cấu trúc báo cáo tích hợp. Việc đầu tiên cần làm là chuyển đổi khung để mọi người dễ hiểu, mở ra câu chuyện tạo lập giá trị thông qua lăng kính chiến lược của Link.

Cơ hội & Thách thức

1
1

Làm thế nào để chúng ta truyền đạt hiệu quả các giá trị tài chính và phi tài chính để truyền cảm hứng cho các cổ đông, mang lại cho họ lợi nhuận bền vững, cũng như giúp tác động tới quan điểm của các bên liên quan khác với cách mà Link đang góp phần xây dựng cộng đồng thịnh vượng

Truyền đạt câu chuyện về việc tạo ra giá trị bền vững thông qua các con số và đại ý

Để thúc đẩy việc hoàn thiện báo cáo tích hợp của Link, chúng tôi đã so sánh và đánh giá các dự án, các tổ chức tiên tiến trên toàn cầu để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi Link đang ở đâu trong thị trường. Sử dụng phương pháp Báo cáo hiệu suất của chúng tôi, vấn đề ngay lập tức được xác định rõ ràng rằng chúng tôi nên tập trung vào việc cải thiện các lĩnh vực giao tiếp với các bên liên quan, phát huy hiệu suất và tư duy tích hợp phù hợp với khung <IR> khi đưa ra chiến lược.

Trước tiên, chúng tôi đã xây dựng một góc nhìn tổng quát với đầy đủ thông tin về các bên liên quan, chứng minh tính đúng đắn của các dự án, sau đó truyền đạt chiến lược bền vững và cuối cùng là xác định thứ tự ưu tiên của các chiến lược để đảm bảo tư duy tích hợp được đưa vào hoạt động hàng ngày. Người đọc sau đó đã được trao cơ hội đi sâu hơn vào các chiến lược để đưa ra một tường thuật logic từ đầu đến cuối.

Cùng nhau phát triển

Link Real Real Investment Trust có danh mục đầu tư đa dạng bao gồm các cơ sở bán lẻ, chợ đồ tươi, bãi đậu xe và văn phòng trên khắp Hồng Kông, Bắc Kinh và Thượng Hải.

Chủ đề “Cùng nhau phát triển” bổ trợ cho thông điệp chính của báo cáo năm 2019, tập trung vào lợi nhuận bền vững cho tất cả các bên liên quan.

Một hình ảnh minh hoạ đã truyền tải thông điệp “Cùng nhau” từ Báo cáo ngắn hạn đến Báo cáo thường niên và trên tất cả các điểm tiếp xúc với nhà đầu tư.

Truyền thông về Tầm nhìn 2025

Các trang theo chủ đề đã làm nổi bật ba trụ cột chính trong tầm nhìn của Links 2025.

  • Tăng trưởng danh mục đầu tư: Tiếp tục đà tăng trưởng trong danh mục đầu tư của chúng tôi
  • Văn hóa của sự xuất sắc : Bằng cách xây dựng văn hóa của sự xuất sắc, chúng tôi đặt mục tiêu làm chủ mọi sự lựa chọn
  • Sáng tạo có tầm nhìn: Thông qua hoạt động sáng tạo với tầm nhìn, chúng tôi xây dựng các cộng đồng thịnh vượng với những đổi mới tích cực

Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với Link về nội dung báo cáo và cấu trúc thành infographic để làm rõ các chủ đề chính của “Hành trình hướng tới Tầm nhìn 2025” và “Thay đổi để trở thành doanh nghiệp bền vững”.

Link tiếp tục là một nhà tiên phong trong các báo cáo tích hợp tiêu chuẩn cho Hồng Kông, Châu Á và khu vực. Hợp tác chặt chẽ với đội ngũ của Link, Sedgwick Richardson đảm bảo từ việc nghiên cứu, thông qua các khái niệm, đến dòng chảy nội dung và biểu đạt hình ảnh, chúng tôi đã thực sự giác ngộ các bên liên quan ở tất cả các cấp. Kết quả cuối cùng cho thấy năng lực của Link trong việc thực hiện tư duy tích hợp để bảo vệ tài nguyên, chứng tỏ họ là một doanh nghiệp có trách nhiệm và quan trọng nhất là một doanh nghiệp đang góp phần xây dựng nên cộng đồng thịnh vượng, tất cả đều mang lại lợi ích bền vững.

Với các nghiên cứu chuyên sâu, Sedgwick Richardson đã đóng vai trò cố vấn và giúp chúng tôi tăng cường tiếp cận hơn nữa tới việc hoàn thành báo cáo tích hợp. Họ nắm được giá trị cốt yếu của thương hiệu chúng tôi, thổi hồn vào đó bằng câu chuyện tạo ra giá trị và họ làm việc vượt ra khỏi bản tóm tắt để đưa ra các khuyến nghị về việc duy trì một cách tiếp cận tích hợp, liên kết trên tất cả các kênh tiếp cận của chúng tôi.

Calvin Lee Kwan
Tổng Giám đốc| Link Asset Management Limited
Đóng
SR có thể giúp gì cho bạn?