Dịch vụ
Chiến lược
Thiết kế
Trải nghiệm
Lĩnh vực
Tài Chính
Địa điểm
Hồng Kông
Dịch vụ
Chiến lược ,
Thiết kế ,
Trải nghiệm
Lĩnh vực
Tài Chính
Địa điểm
Hồng Kông

Thúc đẩy sự tăng trưởng chung

Micro Connect là nền tảng tiên phong thu hút các quỹ đầu tư toàn cầu xác định và kết nối tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ có hoạt động tốt nhất ở Trung Quốc. Điều này mang lại nguồn lợi nhuận đa dạng và bền vững, song song đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho dân số quốc gia.

The brand design is inspired by drip irrigation, a system that delivers water precisely and directly into plant roots for them to thrive.

Based on the idea that “small is beautiful”, the design is honest, modern and refreshing, and distinct from other players in the market.

Capturing the entrepreneurial spirit and energy of Micro Connect’s founders, Charles Li and Gary Zhang, through a dress code and styling.

Applying brand design to all digital touch points.

Đóng
SR có thể giúp gì cho bạn?