Dịch vụ
Thiết kế
Thương hiệu nhà đầu tư
Lĩnh vực
Tài Chính
Địa điểm
Singapore
Dịch vụ
Thiết kế ,
Thương hiệu nhà đầu tư
Lĩnh vực
Tài Chính
Địa điểm
Singapore

Dẫn dắt nhà dẫn đầu thị trường chứng khoán hướng tới thương hiệu đầu tư chiến lược.

Là thị trường chứng khoán lớn nhất ở Đông Nam Á, Singapore Exchange Ltd (SGX) khẳng định Singapore là một trung tâm tài chính toàn cầu hàng đầu. Cùng với vai trò lãnh đạo, SGX là người dẫn đầu trong các báo cáo mang tiêu chuẩn quốc tế ở Singapore. Ngoài việc ủng hộ báo cáo bền vững cho các công ty có niêm yết, SGX giao cho Sedgwick Richardson nhiệm vụ hướng dẫn Báo cáo Tích hợp Quan hệ Nhà đầu tư (IR).

Chúng tôi bắt đầu hành trình bằng cách đánh giá và so sánh các thương hiệu đầu tư và nội dung của SGX với các thương hiệu toàn cầu cũng như các ví dụ thực tiễn tốt nhất để thiết lập các cải tiến cho chiến lược và cấu trúc nội dung.

Cơ hội & Thách thức

1
1

Làm thế nào để bạn giải thích một cách đơn giản câu chuyện về giá trị được tạo ra của một tổ chức quy mô phức tạp?

2
2

Làm cách nào để bạn truyền đạt rằng sự bền vững mang ý nghĩa là kinh doanh nghiêm túc thông qua việc chiến lược quản lý rủi ro?

3
3

Làm thế nào để bạn thu hút vốn nhân lực khi đối mặt với cạnh tranh gay gắt và thể hiện câu chuyện thương hiệu?

Nhận diện thương hiệu đầu tư

Đây là một hành trình kéo dài bốn năm liên tiếp và đã thiết lập nên nhận diện thương hiệu đầu tư cho SGX. Chiến lược thiết kế cho xuất bản được thiết lập ngay từ đầu đã phát triển trong những năm gần đây vượt ngoài mong đợi cho phong cách tối giản và câu chuyện thương hiệu đầu tư mạnh mẽ hơn đã nổi bật hơn thông qua các thông điệp dẫn dắt.

Buổi triển lãm đầu tư

Sử dụng lại nội dung có liên quan từ báo cáo hiệu suất của SGX, chúng tôi đã tạo các bản trình bày hấp dẫn cho nhà đầu tư cho buổi triển lãm quốc tế và thuyết trình của Giám đốc điều hành.

Thu hút nhân tài

Với lĩnh vực dịch vụ tài chính mở rộng ở Singapore, một loạt các ngân hàng địa phương và quốc tế và các tổ chức tài chính khác đang cố gắng thu hút lượng sinh viên hạn hẹp mới tốt nghiệp của quốc gia. Làm việc với đội ngũ nhân sự SGX để thu hút nhân lực, chúng tôi đã dùng phương pháp giáo dục, liên kết vai trò kinh tế vĩ mô của SGX với một loạt các điểm dữ liệu quan trọng và thu hút sự chú ý đến chương trình SGX Management Associate Program độc đáo: cho phép tiếp cận học hỏi từ các nhà lãnh đạo cấp cao và “Thế giới của những anh tài”.

Trung tâm giao dịch chứng khoán toàn cầu của Châu Á

Lồng ghép các sáng kiến xây dựng thương hiệu đầu tư và nhân tài của SGX với định vị là Asia’s Global Exchange – trung tâm giao dịch chứng khoán toàn cầu của châu Á đòi hỏi một câu chuyện thương hiệu từ cấp cao của tập đoàn. Điểm khởi đầu của chúng tôi là để đút kết thông điệp từ Giám đốc điều hành mới của SGX và tạo ra những thông điệp cô đọng, súc tích cho chiến dịch truyền thông thương hiệu.

Kết quả

Thông qua quá trình làm việc với đội ngũ lãnh đạo của SGX trong những năm qua, chúng tôi đã phát triển và hoàn thành chiến lược nội dung tích hợp cho thương hiệu đầu tư của SGX trên hành trình báo cáo tích hợp của họ. Một câu chuyện truyền tải bằng hình ảnh và ngôn ngữ đã được tạo ra, gắn kết mô hình kinh doanh với chiến lược của tổ chức và câu chuyện tạo giá trị của nó trong bối cảnh thị trường vốn.

Sedgwick Richardson đã tư vấn và truyền cảm hứng cho SGX trong hành trình hướng tới Báo cáo tích hợp trong việc tạo báo cáo thường niện và bền vững năm 2015 của chúng tôi. Từ cấu trúc nội dung đến thiết kế khái niệm, phát triển chủ đề và trực quan hóa thông tin, đội ngũ tài năng của Sedgwick Richardson rất linh hoạt trong việc hướng dẫn phát triển và hoàn thành chương trình khai mạc của Quan hệ đầu tư của SGX. Cách tiếp cận chuyên nghiệp và tính hợp tác cao của họ đã giúp chúng tôi tin tưởng giao Sedgwick Richardson việc xây dựng câu chuyện thương hiệu đầu tư SGX trên các điểm tiếp tương tác chính trong quan hệ đầu tư cũng như với các sáng kiến xây dựng thương hiệu thu hút nhân lực.

Darrell Lim
(Nguyên) Giám đốc truyền thông đầu tư | Singapore Exchange
Đóng
SR có thể giúp gì cho bạn?