Tin tức + Chia sẻ

Mục đích thương hiệu không phải là một hiện tượng trào lưu

25/02/2022 4 phút đọc

Giám đốc Điều hành  khu vực Đông Nam Á của chúng tôi, ông Dominic Mason, gần đây đã được mời phát biểu tại Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore để chia sẻ với các sinh viên trong một hội thảo quản lý về truyền thông doanh nghiệp. Đây là một phần của Chương trình Thạc sĩ Truyền thông của NTU. Ông đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về mục đích của thương hiệu và vai trò của giá trị chung trong việc xây dựng thương hiệu.

Thầy Ferdinand “Ferry” de Bakker, giảng viên trợ giảng tại Trường Singapore’s Nanyang Technological University (NTU), đã liên hệ với Sedgwick Richardson và tìm hiểu về các chiến lược thương hiệu mà chúng tôi đã xây dựng cho các doanh nghiệp có tầm nhìn trên khắp châu Á. Nghiên cứu này nói về mục đích thương hiệu và những ứng dụng của nó trong khóa học về Truyền thông Doanh nghiệp của thầy tại NTU. Chúng tôi rất hân hạnh và vinh dự nhận lời mời chia sẻ cùng các sinh viên tại NTU.

Thay vì chọn một phương pháp tiếp cận lý thuyết hàng loạt, tôi quyết định lui lại một bước, nhìn lại vào lịch sử và tôi tìm thấy một số điểm tương đồng đáng kinh ngạc với thực tại của chúng ta hôm nay.

Tại hội thảo, các sinh viên đã đặt một loạt câu hỏi về cách mà các công ty có thể tận dụng mục đích thương hiệu và cải thiện văn hóa doanh nghiệp của họ.

Nguồn gốc của mục đích thương hiệu có thể bắt nguồn từ nửa thế kỷ trước thông qua các doanh nghiệp hàng đầu và những người tiên phong về xây dựng thương hiệu vào thời điểm đó.

Trên thực tế, mục đích thương hiệu, tính bền vững, tính đa dạng, giá trị cộng đồng và thương hiệu nhà tuyển dụng là những vấn đề phổ biến trong các tổ chức vào những năm 1970, cho dù họ có thể không sử dụng chính xác các thuật ngữ đó.

Các tổ chức đã vật lộn với nhận diện thương hiệu của chính họ. Họ phát hiện ra rằng chính những gì đang xảy ra bên trong trong doanh nghiệp và mục đích thương hiệu là yếu tổ ảnh hưởng rất lớn đến nhận diện bên ngoài.

Chúng ta bắt đầu có những thương hiệu có mục đích, rồi tới những thương hiệu được dẫn dắt bởi mục đích.

Kết quả là yêu cầu và đòi hỏi về tính minh bạch và mục đích thương hiệu ngày càng tăng. Điều này có thể được thực hiện thông qua phát triển chiến lược bền vững, đổi mới sáng tạo, gia tăng trải nghiệm, cải thiện môi trường, sản phẩm và dịch vụ cũng như văn hóa doanh nghiệp.

Ngày nay, các tổ chức có thể mong đợi một thế hệ lãnh đạo mới gồm các chuyên gia truyền thông doanh nghiệp được trang bị kiến thức rõ ràng về mục đích thương hiệu. Đây sẽ là công cụ sắc bén để đinh hình nhận diện thương hiệu của họ.

Dominic Mason
Managing Director, Southeast Asia
Đóng
SR có thể giúp gì cho bạn?