Tin tức + Chia sẻ

Những thành tích xuất sắc tại Transform Awards Asia-Pacific năm 2019

29/11/2019 12 phút đọc

Chúng tôi vô cùng tự hào khi vinh dự nhận 22 giải thưởng tại Transform Awards Asia-Pac 2019, bao gồm 5 giải Vàng, 8 giải Bạc, 5 giải Đồng và giải thưởng lớn nhất – giải Grand Prix!

Hàng năm, Transform Awards vinh danh những thành tựu xuất sắc nhất của các chuyên gia trong việc xây dựng thương hiệu, trải nghiệm thương hiệu và thương hiệu kỹ thuật số. Giải thưởng đã đặt ra chuẩn mực để đánh giá sự đột phá, sáng tạo và độ thành công trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu trên toàn thế giới.

Đây là một vinh dự cho SR khi được vinh danh thành tích xuất sắc trong chiến lược thương hiệu, thiết kế và sáng tạo trong nhiều lĩnh vực, bao gồm:

9 Penang Road

 • Giải Vàng cho Ứng dụng tài sản trực quan tốt nhất
 • Giải Vàng cho Phát triển chiến lược và sáng tạo tốt nhất cho thương hiệu mới
 • Giải Vàng cho Tổng hợp và củng cố thương hiệu tốt nhất
 • Giải Đồng cho Nhận diện thương hiệu tốt nhất trong lĩnh vực quản lý bất động sản, xây dựng và cơ sở vật chất

Xem thêm về dự án tại đây

BR Law

 • Giải Bạc cho Ứng dụng typography tốt nhất
 • Giải Bạc cho Nhận diện thương hiệu tốt nhất trong lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp
 • Giải khuyến khích cho Ứng dụng ngôn ngữ tốt nhất

Xem thêm về dự án tại đây

City University of Hong Kong

 • Giải Bạc cho Tái định vị thương hiệu tốt nhất cho tài sản kỹ thuật số

Xem thêm về dự án tại đây

Investor and Financial Education Council

 • Giải Bạc cho Nhận diện thương hiệu tốt nhất trong ngành giáo dục
 • Giải Đồng cho Nhận diện thương hiệu tốt nhất trong lĩnh vực cộng đồng

Xem thêm về dự án tại đây

Lamex

 • Giải khuyến khích cho Tái định vị thương hiệu cho tài sản kỹ thuật số

Xem thêm về dự án tại đây

Lancaster

 • Giải Bạc cho Giải pháp kiến trúc thương hiệu tốt nhất
 • Giải Bạc cho Trải nghiệm thương hiệu tốt nhất
 • Giải Bạc cho Chiến lược sáng tạo tốt nhất
 • Giải Bạc cho Nhận diện thương hiệu tốt nhất trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và cơ sở

Xem thêm về dự án tại đây

Li & Fung

 • Giải Đồng cho Tái định vị thương hiệu cho tài sản kỹ thuật số

Xem thêm về dự án tại đây

Peak Re

 • Giải Đồng cho Tài sản trực quan tốt nhất
 • Giải Đồng cho Truyền thông nội bộ tốt nhất trong quá trình phát triển thương hiệu

Xem thêm về dự án tại đây

SATS

 • Giải khuyến khích cho Dự án phát triển thương hiệu tốt nhất phản ánh giá trị, định vị mới

Securities and Futures Commission (SFC)

 • Giải Vàng cho Nhận diện hình ảnh tốt nhất trong lĩnh vực cộng đồng

Stradegi

 • Giải Vàng cho Nhận diện thương hiệu tốt nhất trong lĩnh vực dịch vụ tài chính
 • Giải thưởng danh giá nhất năm Grand Prix

Xem thêm về dự án tại đây

Chúng tôi tin rằng những giải thưởng này là minh chứng cho cách tiếp cận sáng tạo và chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm của chúng tôi trong việc phát triển thương hiệu ở các thị trường mới nổi trong khu vực và các nước đã phát triển trên khắp châu Á.

Dominic Mason
Giám đốc Điều hành, khu vực Đông Nam Á
Đóng
SR có thể giúp gì cho bạn?