Alvar Poon

Group Digital Production Director

Alvar chịu trách nhiệm về chất lượng tổng thể của các sản phẩm liên quan đến kỹ thuật số của tập đoàn. Ông đóng vai trò là người quản lý giao diện sản xuất kỹ thuật số cho khách hàng trong các dự án kỹ thuật số trọng yếu.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong nhiều dự án truyền thông trực tuyến và thiết kế kỹ thuật số, Alvar có kiến thức sâu rộng về các công nghệ phát triển web. Khách hàng được tư vấn thấu đáo từ những hiểu biết sâu sắc và khuyến nghị của Alvar.

Tốt nghiệp với bằng Khoa học Máy tính, Alvar là một Chuyên gia Quản lý Dự án được Chứng nhận (PMP). Ông cũng có bằng Thạc sĩ của Trường Kinh doanh HKUST về Quản lý Hệ thống Thông tin.

Đóng
SR có thể giúp gì cho bạn?