Larisse Lava

Commercial Director

Với hơn chín năm kinh nghiệm, Larisse là chuyên gia trong việc gắn kết khách hàng và quan hệ đối tác thương hiệu.

Cô đã xây dựng mối quan hệ kinh doanh lâu dài với nhiều công ty trên khắp Đông Nam Á. Cô cũng đã tham gia vào các cuộc tái định vị thương hiệu lớn cho các tập đoàn.

Là thành viên mới cho đội ngũ Sedgwick Richardson, cô mang đến một tư duy chiến lược sâu sắc cho các thách thức quản lý thương hiệu và truyền thông tiếp thị.

Larisse đã hoàn thành các khóa học về khách hàng, sáng tạo và đổi mới và quản lý theo chương trình Harvard Business Publishing Corporate Learning. Cô cũng đã nhận được giải thưởng cho chuyên môn của mình, và đã được công nhận cho những nỗ lực xuất sắc của mình trong việc xác định cơ hội cho khách hàng phát triển kinh doanh thông qua các thương hiệu của họ.

Đóng
SR có thể giúp gì cho bạn?