Mohammad Fauzi

Group Creative Director

Thiết kế đồ họa, phát triển nhận diện thương hiệu và thiết kế môi trường là sở trường của Fauzi. Là một nhà thiết kế thương hiệu, ông ấy đã thiết kế mọi thứ, từ việc tạo ra nhận diện và bản sắc của tập đoàn đến việc thực hiện các hệ thống nhận diện, trên nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau.

Phương pháp tiếp cận thiết kế thương hiệu của Fauzi rất chiến lược. Ông tham gia vào giai đoạn ý tưởng của từng dự án khách hàng, thúc đẩy việc khám phá các giải pháp độc đáo cho các vấn đề thiết kế đa ngành.

Fauzi lãnh đạo của nhóm sáng tạo Sedgwick Richardson Singapore, ông giám sát các dự án xây dựng thương hiệu cho các thương hiệu công ty blue-chip hàng đầu Singapore, cũng các khách hàng trong khu vực.

Đóng
SR có thể giúp gì cho bạn?