Xem tất cả các dịch vụ

Chiến lược

Nhìn xa

Thương hiệu là để sống, được yêu và chia sẻ. Chiến lược của chúng tôi tạo nên từ những suy nghĩ rộng mở và những mục đích thiết thực, hữu hình.

Chuyên môn

Mục đích thương hiệu

Định vị thương hiệu

Chiến lược danh mục thương hiệu

Chiến lược phát triển bền vững

Chiến lược thâm nhập thị trường

Dự án

Cho một tương lai tinh khiết

SATS Blu

Singapore  |  Chiến lược, Thiết kế

Kiến tạo tương lai vững chắc

Becamex

Sài Gòn  |  Chiến lược, Thiết kế, Trải nghiệm

Xây dựng di sản

BRC Asia

Singapore  |  Chiến lược, Thiết kế, Trải nghiệm, Phát triển bền vững, Thương hiệu nhà tuyển dụng

Một trang sử mới

CLSA

Hồng Kông  |  Chiến lược, Thiết kế, Trải nghiệm

Không gian khơi sáng tạo

Kloud | Keppel Land

Singapore  |  Chiến lược, Thiết kế

Đóng
SR có thể giúp gì cho bạn?