Xem tất cả các dịch vụ

Trải nghiệm

Kết nối

Gắn kết khách hàng qua trải nghiệm thương hiệu, xây dựng và củng cố giá trị chung cho cộng đồng.

Chuyên môn

Thiết kế và xây dựng trang web

Thiết kế và xây dựng ứng dụng

Thiết kế không gian

Dựng film và hoạt hoạ

Dự án

Thông minh hơn – Trẻ trung hơn – Sắc nét hơn

City University of Hong Kong

Hồng Kông  |  Chiến lược, Trải nghiệm

Tái tạo không gian làm việc

Lamex

Hồng Kông  |  Trải nghiệm

Năng lượng lan toả khắp năm châu

Pavilion Energy

Singapore  |  Trải nghiệm

Dáng vẻ mới cho ngành tái bảo hiểm

Peak Re

Hồng Kông  |  Chiến lược, Thiết kế, Trải nghiệm, Thương hiệu nhà tuyển dụng, Thương hiệu nhà đầu tư

Truyền tải thông điệp tương lai

Li & Fung

Hồng Kông  |  Chiến lược, Trải nghiệm

Tư thế của một chiến binh

BR Law

Singapore  |  Chiến lược, Thiết kế, Trải nghiệm

Đóng
SR có thể giúp gì cho bạn?