Xem tất cả các dịch vụ

Xây dựng Thương hiệu cho Sự bền vững

Làm tốt hơn, trở nên tốt hơn

Mọi thứ đều có ý nghĩa riêng của nó. Nếu bạn làm điều gì đó tốt, chúng tôi ở đây để chia sẻ lý do tại sao điều đó làm cho bạn tuyệt vời. Chúng tôi sẽ xác định nội dung nào quan trọng đối với người đọc hay đối tác để giúp bạn truyền đạt các sáng kiến bền vững một cách đáng tin cậy và tự tin.

Chuyên môn

Kiểm tra Sức khoẻ Độ bền vững
Bắt mạch thương hiệu

Đánh giá chính xác cách tiếp cận bền vững và hiệu suất của công ty bạn để xác định các cơ hội tiềm năng.

Tư vấn Chiến lược
Tăng cường sự tập trung

Xác định các chủ đề ưu tiên để làm nền tảng cho sự bền vững của công ty bạn trong các khuôn khổ chuẩn mực. Thiết lập mục tiêu bền vững với các cột mốc cụ thế, KPI và các sáng kiến phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

Xây dựng Thương hiệu cho Sự bền vững
Thực thi một cách trung thực

Mọi thứ doanh nghiệp bạn làm đều tạo ra giá trị. Truyền sự bền vững cho thương hiệu sẽ tạo ra và truyền tải các tác động tích cực của thương hiệu và khơi dậy sự ủng hộ từ các đối tác chính của bạn.

Báo cáo Phát triển Bền vững
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Thiết kế nội dung để truyền đạt hiệu quả các sáng kiến và kết quả bền vững của bạn.

Chiến dịch Bền vững
Xúc tiến các kế hoạch tích cực

Xây dựng các chiến dịch nội bộ và bên ngoài tăng cường chia sẻ hiệu suất bền vững của thương hiệu.

Xem các dự án
Định hình tư duy mai sau
cho Regenix

Singapore  |  Chiến lược thương hiệu, Thiết kế thương hiệu, Thương hiệu kỹ thuật số, Xây dựng thương hiệu cho sự bền vững

Vượt trên mọi giới hạn
cho Cathay Pacific

Hồng Kông  |  Xây dựng thương hiệu cho sự bền vững, Xây dựng thương hiệu nhà đầu tư

Đóng
SR có thể giúp gì cho bạn?