Chúng tôi tiếp tục nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình, những thử thách giúp chúng tôi vươn lên tự hoàn thiện cũng như nâng cao sức mạnh thương hiệu của công ty khi cùng làm việc với đội ngũ Sedgwick Richardson. Từ việc làm mới trang web đến các báo cáo thường niên và truyền thông số, họ luôn có một cách tiếp cận chiến lược và hợp tác. Họ không khác gì một đội ngũ mở rộng của chúng tôi.

Anna Tehan
Giám đốc BP. Truyền thông Nội bộ, Li & Fung