EXPERTISE

Phát triển bền vững

Biến thách thức thành Cơ hội 

Những thách thức lớn nhất thường là tiền đề tạo ra cơ hội lớn. Tại SR, các chuyên gia chúng tôi tin rằng nếu phát triển bền vững được xem là trọng tâm của thương hiệu, sẽ thúc đẩy tạo nên giải pháp cho các giá trị chung.

Chiến lược
 • Đánh giá chiến lược bền vững và so sánh tham chiếu
 • Kết nối cùng các bên liên quan và đánh giá tính trọng yếu
 • Xác định tác động và lập sơ đồ chuỗi giá trị
 • Quản lý, phân tích dữ liệu và hiểu biết chuyên sâu
 • Chiến lược và lộ trình phát triển bền vững
 • Cơ cấu quản trị rủi ro và cơ hội 
 • Tư vấn về quản trị, chính sách và nhà đầu tư
 • Đào tạo Hội đồng quản trị, nhân viên và nhà cung cấp
THIẾT KẾ
 • Phát triển thương hiệu chiến lược bền vững
 • Trực quan hóa dữ liệu
 • Báo cáo bền vững
 • Câu chuyện, thông điệp, truyền thông phát triển bền vững
TRẢI NGHIỆM
 • Xây dựng văn hoá phát triển bền vững
 • Chương trình và chiến dịch phát triển bền vững
 • Đào tạo phát triển bền vững
 • Các điểm tiếp xúc về phát triển bền vững (ví dụ như nhãn sản phẩm, xây dựng thương hiệu cộng đồng, các điểm tiếp xúc không gian)


Đối tác của SR
Copied address vào bảng nhớ tạm
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.