Xem tất cả các dịch vụ

Phát triển bền vững

Làm tốt hơn, trở nên tốt hơn

Là con người, chúng ta cần biết chính chúng ta đang tạo nên sự khác biệt. Nhân viên cần những mục đích và ý nghĩa trong công việc mà họ đang cống hiến. Khách hàng muốn biết sự lựa chọn của họ liệu có phù hợp với những giá trị mà họ quan tâm. Và các nhà đầu tư luôn trông đợi những thương hiệu tồn tại lâu bền theo thời gian.

Chuyên môn

Kiểm tra sức khoẻ thương hiệu bền vững

Tư vấn chiến lược

Xây dựng hương hiệu bền vững

Báo cáo ESG, bền vững tích hợp

Chiến dịch phát triển bền vững

Dự án

Vượt trên mọi giới hạn

Cathay Pacific Online Sustainability Report

Hồng Kông  |  Phát triển bền vững, Thương hiệu nhà đầu tư

Không gian cho sự bền vững

SATS Sustainability Brand Environments

Singapore  |  Thiết kế, Phát triển bền vững

Đội ngũ của chúng tôi

Louisa Noble
Sustainability Director
Anne Copeland
Associate Sustainability Advisor
Bindiya Rupani
Đóng
SR có thể giúp gì cho bạn?