Kết nối mọi người tới một tương lai tươi sáng Kết nối mọi người tới một tương lai tươi sáng
  • Thương hiệu Nhà đầu tư
  • Chiến lược
  • Thiết kế

Link Real Estate Investment Trust

Kết nối mọi người tới một tương lai tươi sáng

Địa điểm
Hồng Kông
Lĩnh vực
Bất động sản
Tài chính

Điều thiết yếu đối với báo cáo tích hợp là khái niệm tạo ra giá trị bền vững.

Chúng tôi đã thực hiện tiếp cận tư vấn với Link REIT và yêu cầu được đưa ra là phát triển cấu trúc báo cáo tích hợp. Việc đầu tiên cần làm là chuyển đổi khung để mọi người dễ hiểu, mở ra câu chuyện tạo lập giá trị thông qua lăng kính chiến lược của Link.

“Với các nghiên cứu chuyên sâu, Sedgwick Richardson đã đóng vai trò là nhà cố vấn và giúp chúng tôi tăng cường tiếp cận hơn nữa tới việc hoàn thành báo cáo tích hợp. Họ nắm được giá trị cốt yếu thương hiệu mới của chúng tôi, thổi hồn vào đó bằng câu chuyện tạo ra giá trị và họ làm việc vượt ra khỏi bản tóm tắt để đưa ra các khuyến nghị  về việc duy trì một cách tiếp cận tích hợp, liên kết trên tất cả kênh tiếp cận của chúng tôi.”

Calvin Lee Kwan
Tổng Giám đốc | Link Asset Management Limited

image
Truyền đạt câu chuyện về việc tạo ra giá trị bền vững thông qua các con số và đại ý

Để thúc đẩy việc hoàn thiện báo cáo tích hợp của Link, chúng tôi đã so sánh và đánh giá các dự án, các tổ chức tiên tiến trên toàn cầu để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi Link đang ở đâu trong thị trường. Sử dụng phương pháp Báo cáo hiệu suất của chúng tôi, vấn đề ngay lập tức được xác định rõ ràng rằng chúng tôi nên tập trung vào việc cải thiện các lĩnh vực giao tiếp với các bên liên quan, phát huy hiệu suất và tư duy tích hợp phù hợp với khung <IR> khi đưa ra chiến lược.

image
Cùng nhau phát triển

1. Link Real Real Investment Trust có danh mục đầu tư đa dạng bao gồm các cơ sở bán lẻ, chợ đồ tươi, bãi đậu xe và văn phòng trên khắp Hồng Kông, Bắc Kinh và Thượng Hải.

2. Chủ đề “Cùng nhau phát triển” bổ trợ cho thông điệp chính của báo cáo năm 2019, tập trung vào lợi nhuận bền vững cho tất cả các bên liên quan.

3. Một hình ảnh minh hoạ đã truyền tải thông điệp “Cùng nhau” từ Báo cáo ngắn hạn đến Báo cáo thường niên và trên tất cả các điểm tiếp xúc với nhà đầu tư.

image
Truyền thông về Tầm nhìn 2025

Các trang theo chủ đề đã làm nổi bật ba trụ cột chính trong tầm nhìn của Links 2025.

  1. Tăng trưởng danh mục đầu tư: Tiếp tục đà tăng trưởng trong danh mục đầu tư của chúng tôi
  2. Văn hóa của sự xuất sắc : Bằng cách xây dựng văn hóa của sự xuất sắc, chúng tôi đặt mục tiêu làm chủ mọi sự lựa chọn
  3. Sáng tạo có tầm nhìn: Thông qua hoạt động sáng tạo với tầm nhìn, chúng tôi xây dựng các cộng đồng thịnh vượng với những đổi mới tích cực
image
Hành trình đổi mới

Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với Link về nội dung báo cáo và cấu trúc thành infographic để làm rõ các chủ đề chính của “Hành trình hướng tới Tầm nhìn 2025” và “Thay đổi để trở thành doanh nghiệp bền vững”.

image
Kết quả bàn giao & đạt được

Link tiếp tục là một nhà tiên phong trong các báo cáo tích hợp tiêu chuẩn cho Hồng Kông, Châu Á và khu vực. Hợp tác chặt chẽ với đội ngũ của Link, Sedgwick Richardson đảm bảo từ việc nghiên cứu, thông qua các khái niệm, đến dòng chảy nội dung và biểu đạt hình ảnh, chúng tôi đã thực sự giác ngộ các bên liên quan ở tất cả các cấp.

Kết quả cuối cùng cho thấy năng lực của Link trong việc thực hiện tư duy tích hợp để bảo vệ tài nguyên, chứng tỏ họ là một doanh nghiệp có trách nhiệm và quan trọng nhất là một doanh nghiệp đang góp phần xây dựng nên cộng đồng thịnh vượng, tất cả đều mang lại lợi ích bền vững.

image

Copied address vào bảng nhớ tạm
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.