Anne Copeland

Associate Sustainability Advisor

Anne là một chuyên gia tư vấn về phát triển bền vững với đầy đam mê và chuyên nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết các thách thức liên kết bền vững để cải thiện hiệu suất và kết quả, giảm rủi ro và tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan.

Với tư cách là Cố vấn phát triển bền vững của SR, Anne giúp khách hàng xác định các vấn đề, rủi ro và cơ hội về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) và hỗ trợ họ tích hợp tính bền vững vào chiến lược, hoạt động và báo cáo, phù hợp với các yêu cầu về ESG/ tính bền vững và mong đợi của các bên liên quan.

Kinh nghiệm trước đây của cô bao gồm từ làm việc cho các công ty tư vấn có quy mô khác nhau ở Hồng Kông và Canada đến vị trí vùng ở Tập đoàn Tài chính Quốc tế và dẫn dắt các khóa học hàng đầu tại các trường đại học. Anne cũng tham gia vào cộng đồng, với tư cách là thành viên sáng lập của Hội đồng về Sáng kiến Báo cáo ​​Toàn cầu, Hội đồng Chiến lược Phát triển Bền vững của HKSAR và Ủy ban Phát triển bền vững của Phòng Thương mại Canada.

Đóng
SR có thể giúp gì cho bạn?