Gareth Richardson

Group CEO

Gareth, người đồng sáng lập nên Sedgwick Richardson, hiện đang đứng đầu Tập đoàn Sedgwick Richardson Quốc tế từ trụ sở chính tại Hồng Kông. Ông lãnh đạo phát triển của chiến lược, đảm bảo tập đoàn cung cấp các tiêu chuẩn cao nhất trên khắp Trung Quốc và Đông Nam Á.

Là thành viên của Hiệp hội các nhà thiết kế Anh Chartered từ năm 1985, ông là người bảo vệ và ủng hộ việc xây dựng niềm tin vào tương lai cho khách hàng và đội ngũ SR.

Gareth đã làm việc với các thương hiệu được quốc tế ở Anh, Châu Âu, Mỹ và Châu Á, từ lĩnh vực hàng không, bất động sản, công nghệ và dịch vụ tài chính cho các tổ chức chính phủ và khu vực công. Ông đã tư vấn nhiều dự án lớn liên quan đến truyền thông và thiết kế sáng tạo thương hiệu bao gồm tư vấn chiến lược thương hiệu và thiết kế nhận diện, cũng như chiến lược báo cáo tích hợp và bền vững.

Đóng
SR có thể giúp gì cho bạn?