Xem tất cả các dịch vụ

Xây dựng Thương hiệu Bất động sản

Tạo nên cảm giác thân thuộc

Mang đến cảm xúc cho một bất động sản đòi hỏi sự kết hợp giữa tính nghệ thuật và khoa học. Bởi đó là nơi giao nhau giữa kiến trúc, văn hóa và cộng đồng và là nơi mà việc quy hoạch giúp con người sống và làm việc thuận tiện hơn.

Chuyên môn

Chiến lược Xây dựng Thương hiệu Bất động sản
Xác lập giá trị khác biệt

Phát triển chiến lược riêng để định nghĩa và định vị thương hiệu bất động sản.

Gắn kết đối tác & cộng đồng
Thể hiện các yếu tố nhân văn

Kết nối với các đối tác liên quan và các thành viên trong cộng đồng ở các kênh khác nhau.

Thiết kế thương hiệu & không gian
Mang đến vẻ ngoài cùng mục đích rõ ràng

Thiết kế một nhận diện thương hiệu thống nhất để đảm bảo gợi lên hình ảnh khu phát triển.

Đóng
SR có thể giúp gì cho bạn?