Xem tất cả các dịch vụ

Xây dựng Thương hiệu Nhà tuyển dụng

Nuôi dưỡng tài năng

Chọn đúng người sẽ giúp mang doanh nghiệp của bạn từ tốt đến hoàn hảo. Những ứng viên tài năng thực sự sẽ tìm kiếm thương hiệu có thể truyền cảm hứng cho họ. Thu hút và giữ chân người tài với những lý do sáng suốt.

Chuyên môn

Định vị Thương hiệu Nhà tuyển dụng
Tạo sự khác biệt giữa đám đông

Mang đến sự rõ nét cho các yếu tố khiến bạn trở thành một công ty tuyệt vời để làm việc và tại sao mọi người nên tham gia cùng bạn.

Truyền thông Nội bộ
Truyền cảm hứng và thông tin

Phát triển các chương trình hấp dẫn củng cố văn hóa và giá trị của doanh nghiệp, và làm rõ các mục tiêu, cơ hội nghề nghiệp.

Tài liệu Thương hiệu cho Nhân viên
Chia sẻ thông điệp cốt lõi

Giúp mọi người hiểu thêm về doanh nghiệp. Nắm bắt, hưởng ứng và chia sẻ câu chuyện thương hiệu của bạn với các nhân viên hiện tại, nhân viên mới và trong tương lai.

Đóng
SR có thể giúp gì cho bạn?