Xem tất cả các dịch vụ

Xây dựng Thương hiệu Đầu tư

Thành tựu được vinh danh

Các nhà đầu tư mua giá trị tương lai và chúng tôi sẽ ở đây để giúp họ đầu tư vào  bạn. Chúng tôi tạo các báo cáo thường niên được ghi nhận giải thưởng, báo cáo phát triển bền vững và các truyền thông liên quannhà đầu tư cho một số các tập đoàn niêm yết lớn nhất thế giới.

Chuyên môn

Báo cáo Thường niên & Bền vững

Bạn có thể tin tưởng chúng tôi, một trong những người kinh nghiệm lâu năm nhất trong báo cáo tập đoàn ở Châu Á.

Các dịch vụ Mở rộng trong Báo cáo

Khai thác hiệu quả của các công cụ kỹ thuật số và các quy trình tinh gọn hơn để đạt được độ chính xác cao hơn trong việc thu thập dữ liệu, báo cáo trực tuyến và xuất bản nội dung.

Báo cáo Tích hợp

Tận dụng kinh nghiệm chuyên sâu của chúng tôi trong khuôn khổ báo cáo quốc tế IIRC, từ việc cung cấp các báo cáo tích hợp cho một số công ty hàng đầu Châu Á.

Tuân thủ Bền vững và Thực thi Tốt nhất

Hãy để các chuyên gia trong lĩnh vực bền vững của chúng tôi tư vấn cho bạn về cách thiết lập các số liệu và sáng kiến để phù hợp với các yêu cầu theo quy định và khuôn khổ.

Xem các dự án
#GrowingWithPurpose
cho SATS Investment Branding

Singapore  |  Chiến lược thương hiệu, Thương hiệu kỹ thuật số, Xây dựng thương hiệu nhà đầu tư, Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng

Dáng vẻ mới cho ngành tái bảo hiểm
cho Peak Re

Hồng Kông  |  Chiến lược thương hiệu, Thiết kế thương hiệu, Thương hiệu kỹ thuật số, Xây dựng thương hiệu nhà đầu tư, Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng

Đóng
SR có thể giúp gì cho bạn?