Xem tất cả các dịch vụ

Thương hiệu nhà tuyển dụng

Ươm mầm tài năng

Những tài năng thực sự sẽ tìm đến với những thương hiệu truyền cảm hứng và mang các giá trị phù hợp với họ. Chúng tôi thiết kế những chương trình gắn kết nhân sự để giúp bạn thu hút và giữ chân những tài năng với những lý do đúng đắn.

Chuyên môn

Đề xuất định vị thương hiệu nhà tuyển dụng

Chương trình gắn kết nhân sự

Truyền thông nội bộ

Dự án

Dáng vẻ mới cho ngành tái bảo hiểm

Peak Re

Hồng Kông  |  Chiến lược, Thiết kế, Trải nghiệm, Thương hiệu nhà tuyển dụng, Thương hiệu nhà đầu tư

Sức hút vượt thời gian

E&O

Malaysia  |  Chiến lược, Thiết kế

Chất xúc tác cho sự phát triển

Ascendas-SingBridge

Singapore  |  Chiến lược, Thiết kế, Thương hiệu nhà tuyển dụng

Đội ngũ của chúng tôi

Dominic Mason
Managing Director, Southeast Asia
Andrew Kane
Managing Director, Greater China
Mohammad Fauzi
Group Creative Director
Jana Xing
Executive Creative Director
Đóng
SR có thể giúp gì cho bạn?