Xem tất cả các dịch vụ

Thương hiệu nhà đầu tư

Sẻ chia thành tựu

Chúng tôi thiết lập và truyền thông các đề xuất giá trị chung cho cộng đồng nhà đầu tư, bao gồm việc phát triển các chiến lược bền vững được đo lường và báo cáo cụ thể để hỗ trợ việc tăng trưởng lớn mạnh.

Chuyên môn

Chiến lược thông điệp nhà đầu tư

Cẩm nang thương hiệu dành cho nhà đầu tư

Báo cáo phát triển bền vững

Báo cáo thường niên

Dự án

Cánh cổng cho sự tăng trưởng Á Châu

SGX

Singapore  |  Thiết kế, Thương hiệu nhà đầu tư

Cho một tương lai tinh khiết

SATS Blu

Singapore  |  Chiến lược, Thiết kế

Giữ mãi sự cao quý

Wing Tai

Singapore  |  Chiến lược, Thương hiệu nhà đầu tư

Kiến tạo giá trị cho một tương lai tươi sáng

Chow Tai Fook

Hồng Kông  |  Thương hiệu nhà đầu tư

Kết nối mọi người tới một tương lai tươi sáng

Link Real Estate Investment Trust

Hồng Kông  |  Thương hiệu nhà đầu tư

Truyền tải thông điệp tương lai

Li & Fung

Hồng Kông  |  Chiến lược, Trải nghiệm

Đội ngũ của chúng tôi

Ron Li
Creative Director
Jennifer Chan
Associate Account Director
Đóng
SR có thể giúp gì cho bạn?